Biologi, B-A

Om faget

Faget er et valgfag og kan indgå i en fuld HF. I Biologi A lærer du bl.a. om mikrobiologi, bioteknologi, genetik, genteknologi og bioinformatik ... Læs mere om faget.

Eksamen:
Mundtlig:30 minutter med 24 minutters forberedelse.
Skriftlig: 5 timer
Der tages udgangspunkt i laboratorierapporter, som skal godkendes inden eksamensperioden begynder.

Se optagelseskrav.

Optagelseskrav

For at blive optaget på biologi A skal du normalt have gennemført med følgende fag: Biologi B, Matematik B og Kemi på C.
Derudover skal du opfylde de almindelige krav til at gå på HF.

For at blive tilmeldt Biologi A skal du vise en kopi af dit eksamensbevis fra det foregående niveau. Har du ikke gennemført eksamen fra det foregående niveau, skal du fremvise dokumentation for gennemført laboratoriekursus og godkendte rapporter.