Dansk, 0-A

Om faget

Faget er obligatorisk i en fuld HF. I Dansk lærer du om litteratur, sprog og medier...
Læs mere om faget.

Eksamen:
Mundtlig: 30 minutter med 60 minutters forberedelse.
Skriftlig: Skriftlig: 5 timer.

Se optagelseskrav. 

Optagelseskrav

For at blive tilmeldt Dansk A på HF Online skal du have afsluttet dansk på D-niveau eller Dansk som andetsprog på D-niveau med en tilfredsstillende karakter.