Fysik, C-B

Om faget

Faget er et valgfag og kan indgå i en fuld HF. Du lærer bl.a. at beregne fysiske størrelser... 
Læs mere om faget.  
   
Eksamen:    
Mundtlig: 24 minutter med 24 minutters forberedelse og 1,5 times eksperimentelt arbejde med løbende faglig dialog med eksaminator og censor.
Der tages udgangspunkt i laboratorierapporter, som skal godkendes inden eksamensperioden begynder.  

Se optagelseskrav.

Optagelseskrav

For at blive tilmeldt Fysik B skal du vise en kopi af dit eksamensbevis fra det foregående niveau. Har du ikke gennemført eksamen fra det foregående niveau, skal du fremvise dokumentation for gennemført laboratoriekursus og godkendte rapporter.