Handelsbetingelser og behandling af persondata

Luk fane

Produktinformation

På tilmeld.kvuc.dk og gsktilmeld.dk kan du tilmelde dig til vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og optagelseskrav.
For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til kvuc@kvuc.dk 
 
Kvuc.dk og tilmeld.kvuc.dk og gsktilmeld ejes og drives af Københavns Voksen Uddannelses Center (KVUC)
CVR-nr.: 29 57 57 11, Vognmagergade 8, 1120 København K, tlf. 82326600 og e-mailadresse: kvuc@kvuc.dk

Takster

Taksterne for deltagerbetaling er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Bestilling

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på tilmeld.kvuc.dk, er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning på tilmeld.kvuc.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til KVUC om at købe undervisning på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem dig som køber og KVUC er først indgået, når KVUC ved en optagelsesbekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud.

Betaling

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay. De kontooplysninger der indtastes ved køb af undervisningsforløb bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart KVUC optager dig på de valgte hold.

Ved ansøgning til hold på GS (GSK/SOF)
GS-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Derefter skal du betale 550 kroner pr. fag.
Når du er optaget på et hold, vil du modtage information om evt. betaling fra den skole, hvor din undervisning foregår. Det er dit ansvar at betale rettidigt, manglende betaling kan medføre udmeldelse.

Forbehold for fejl og ændringer

KVUC forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du ved hvert nyt køb holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Deltagerprisen på almen voksenuddannelse og gymnasiale fag, er lovstyret ved BEK nr 1064 af 11/09/2017, og KVUC tager derfor forbehold for tryk- og prisfejl på tilmeld.kvuc.dk.
Der tages også forbehold for ændringer i lovgivningen som pålægger KVUC at regulere deltagerbetalingen.
Er der opkrævet forkert deltagerbetaling vil dette efterfølgende blive reguleret ved tilbagebetaling eller efteropkrævning.
 
KVUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Oplysninger omkring mødetider i Online tilmeldingen er vejledende og endeligt skema vil blive fremsendt ved tidspunkt for optagelse på hold. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

KVUC administrerer undervisningen i det studieadministrative system; Ludus Suite, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for administrationen, lærere og andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studieordensregler

Som kursist på KVUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på Studie- og Ordensregler
Regelsættet indeholder almindelige regler for orden og samvær samt studieregler - om pligt til aktiv deltagelse i undervisningen.

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Særligt for GS (GSK og SOF)
Søger du optagelse på GS, afgiver du desuden på tro og love oplysning om, at du ikke tidligere har været optaget på samme fagniveau.

Fortrydelsesret

Meddeler du KVUC, at du har fortrudt dit køb inden holdstart, tilbagebetaler KVUC det modtagne beløb, såfremt 1. undervisningsdag ikke er påbegyndt. Fortrydelsesfristen udløber på undervisningsforløbets 1. undervisningsdag.
Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til KVUC, Vognmagergade 8, 1120 København K., til den afdeling hvor du har sendt din ansøgning.

HF Vejledningen: hf@kvuc.dk
GS Vejledningen: gsk@kvuc.dk
AVU Vejledningen: avu@kvuc.dk

Klagevejledning i forbindelse med tilmelding

Har du fået afslag på din ansøgning, kan du klage til lederen for den pågældende Vejledning.
Der skal indgives en skriftlig klage senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at du har modtaget begrundelsen for afslaget. Jf. §72 i Bekendtgørelsen af lov om de gymnasiale uddannelser samt §35 i Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almen gymnasiale uddannelser.

Persondata på KVUC

Læs mere om hvordan dine persondata, på KVUC, bliver håndteret, på KVUC.dk Persondata på KVUC