Ordblindekurser ansøgningsskema

Ordblindeundervisning er for dig, der er ordblind og ønsker at få hjælp til at læse, stave og skrive.
Du kan både følge ordblindeundervisningen samtidig med, at du læser andre fag på KVUC, men du kan også modtage ordblindeundervisning på KVUC, hvis du fx går på en videregående uddannelse, er i arbejde eller er henvist af dit jobcenter.

Personlige oplysninger
* Fulde navn
* Skriv CPR således ddmmåå-xxxx
Udfyldes hvis du er kursist på KVUC.
*
*
Her skal du fortælle om hvilke uddannelser, du har gået på eller går på.
Hvis ja, upload dokument
Hvis Ja - Må vi slå dig op i ordblindedatabasen?
Skriv lidt om dig selv.
Dansk og Engelsk
Vælg det eller de kurser du vil ansøge om
Dansk og Engelsk
Vælg det eller de kurser du vil ansøge om
Dansk
Vælg det eller de kurser du vil ansøge om
Engelsk
Vælg det eller de kurser du vil ansøge om
Dansk og Engelsk
Vælg det eller de kurser du vil ansøge om
* Handelsbetingelser og behandling af persondata
Før du kan tilmelde dig, skal du bekræfte nedenstående:
* Der gælder samme regler for optagelse som på AVU og FVU.
Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år, for at kunne ansøge.

Du kan dog ansøge, selvom du er under 25 år, hvis du:

- er selvforsørgende eller har fast arbejde i minimum 20 timer om ugen.
- har flere HF-fag, men gerne vil læse ét OBU-kursus samtidigt (dog ikke dansk/dansk som andetsprog).
- har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
- har en godkendt ungdomsuddannelse fra et andet land.
- er på barsel, men ønsker at følge enkelte OBU-kurser.
- følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Opfylder du ikke ovenstående krav, skal du i stedet søge ind på den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det kan du gøre ved at henvende dig i Den kommunale ungeindsats.
*