HF Inklusion - Ansøgning

Hf Inklusion er et særligt tilrettelagt HF-forløb for unge voksne, der har en diagnose inden for autismespektret. På HF Inklusion bliver du styrket både personligt, fagligt og socialt. Der er tilknyttet mentorer, efteruddannede lærere og en særlig studievejleder til alle hold på hf inklusion. De fleste kursister på hf inklusion er typisk i alderen 18-25 år.

Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre det tredje år på ordinære hold sammen med KVUCs øvrige HF-kursister.

Stamoplysninger
* Skriv CPR således ddmmåå-xxxx
* Fuldt navn
Vejnavn og husnummer
Mobilnummer
*
Netværk
Angiv typen af kontaktperson
Kontaktpersonens fulde navn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens email
Angiv typen af kontaktperson
Kontaktpersonens fulde navn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens email
Tidligere uddannelsesforløb
Angiv hvilke fag, du har afsluttet på HF-niveau
Hvis du allerede går på KVUC, så skriv dit kursistnummer her
Angiv hvilke eksaminer du evt. har taget samt årstal
Beskriv kort din skolehistorik, gerne med årstal og skolenavn
Diagnose
Hvis du har flere diagnoser, skal du angive dem alle sammen
Dokumentation
* Vedlæg også eventuelle andre uddannelsesbeviser
* Udredning fra psykiater/psykolog/egen læge
Vedlæg evt. udtalelser fra skole eller botilbud
* Handelsbetingelser og behandling af persondata
Før du kan tilmelde dig, skal du bekræfte nedenstående:
*
Har du en hel og afsluttet gymnasial uddannelse? (HF, HTX STX eller lignende)
Andre vigtige forhold
*