Eksamen - samling af SOF-bevis

Upload og indsend dit eksamensbevis samt dokumentation på de fag, som skal indgå i SOF-beviset.

* Angiv dit fulde navn:
* Skriv CPR-nummer således: ddmmåå-xxxx
* Vi sender en bekræftelser på, at vi har modtaget din ansøgning til din mailadresse. Indtast den her:
*
* Eksempelvis: Fysik B og Matematik A
* Her uploades dit bevis for afsluttet gymnasial uddannelse
Her uploades dokumentation på de fag, der skal indgå i SOF-beviset
* Her uploades dit bevis for afsluttet gymnasial uddannelse
Her uploades dokumentation på de fag, der skal indgå i SOF-beviset
Her uploades dokumentation på de fag, der skal indgå i SOF-beviset
* KVUCs data- og privatlivspolitik