Eksamen - Klageformular

Klagen skal indgives til KVUC senest to uger efter, at du har fået din karakter.
Klagen skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der kan begrunde en imødekommelse af klagen.
Du kan klage over eksaminationsgrundlaget herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, eksamensforløbet eller bedømmelsen.

*
*
* skriv CPR således ddmmåå-xxxx
Skriv dit KVUC-kursistnummer
*
*
Klagen vedrører
* Findes bl.a. i Studieaktivitet og Skema
(Din lærers navn/Initialer)
* Skriv således dd-mm-åååå
*
* Vedhæft din individuelle, skriftlige klage som præcist beskriver de faktiske omstændigheder, der kan begrunde en imødekommelse af klagen. ( i Word- eller pdf-format)
* Jeg accepterer ved afsendelse af denne klage, at hvis klagen fremmes/imødekommes, og jeg får tilbudt en omprøve, så er det karakteren fra omprøven, som overføres til mit bevis – også selv om omprøven kan resultere i en lavere karakter, end den jeg klagede over.
* KVUCs generelle data- og privatlivspolitik