AVU Individuel Kompetencevurdering (IKV)

CV"et udfyldes grundigt og der vedhæftes dokumentation i form af kursusbeskrivelser, ansættelsesbeviser, udtalelser, deltager- og uddannelsesbeviser m.m.

Individuel kompetencevurdering
* Skriv i hvilket fag + niveau, du ønsker en individuel kompetencevurdering
Personlige oplysninger
* Fulde navn
* Skriv CPR således ddmmåå-xxxx
*
Vejnavn og husnummer
Mobilnummer
Uddannelsesbaggrund
Skriv her, hvor mange år du har gået i grundskole (folkeskole), og hvilke uddannelser du er startet på siden da. Har du deltaget i efteruddannelse, kan du også skrive det her. Angiv hvilke uddannelser du har taget, hvor længe du har været i gang med dem, og om du har afsluttet uddannelsen. Skriv nyeste uddannelser først
*
*
Erhvervserfaring
Skriv her hvilke jobs du har haft, hvor du var ansat, hvor længe du var ansat og din jobtitel. Skriv nyeste først
*
Erfaring fra fritid
Beskriv de erfaringer du har fra fritiden som du mener er relevante og hvor længe du var i gang med aktiviteten.
*
Sprog
Her kan du oplyse hvilke sprog du kan tale, læse eller skrive. Angiv hvor godt du forstår, taler eller skriver sproget - ex. Dansk modersmål, flydende tale, skrift og forståelse eller Engelsk læser og forstår, men taler ikke sproget o. lign.
*
Faglige kompetencer
Beskriv her hvordan du har opnået kompetencer, indenfor det fag du gerne vil vurderes i. Fx. via arbejde, fritid eller anden uddannelse.
*
Andet
Her har du mulighed for at skrive andet, som du mener kan være relevant
Her kan du vedhæfte anden relevant dokumentation mm.
* KVUCs data- og privatlivspolitik